Kontakt z Geek Nerd

I. Zasady ogólne:

1. Każdy użytkownik, który korzysta z zasobów i możliwości portalu, automatycznie akceptuje wszystkie poniżej wypisane zasady.

2. Oprócz regulaminu portalu i zasad obowiązujących w poszczególnych działach, każdy użytkownik akceptuje Netykietę, czyli zasady przyzwoitego zachowania się w Internecie. Używanie słownictwa nie mieszczącego się w granicach przyzwoitości będzie karane kasowaniem komentarzy, a nawet banowaniem adresu IP.

3. Aktywny użytkownik ma obowiązek czytania WSZYSTKICH ogłoszeń oraz zasad panujących w danym dziale, a także na całym portalu.

4. W konkursach i ankietach mogą brać udział wszyscy użytkownicy.

5. W przypadku wprowadzenia zmian w regulaminie każdy aktywny użytkownik ma obowiązek zapoznać się z nimi. Po wprowadzeniu zmian do regulaminu obowiązują one od dnia ich wprowadzenia.Każdy użytkownik, który nie zgadza się z nową treścią regulaminu, proszony jest o zgłoszenie tego faktu administratorowi i zaprzestanie korzystania z zasobów witryny. Jednocześnie domniemywa się zgodę na obowiązywanie regulaminu w przypadku jego milczącego przyjęcia przez użytkownika.

II. Administratorzy:

1. Kwestie sporne między użytkownikami serwisu geeknerd.pl rozstrzyga administracja. Nie należy podważać decyzji administratora – bezsensowna dyskusja może się zakończyć zablokowaniem adresu IP.

2. Administratorzy mają prawo do usuwania postów, komentarzy, tematów – bez podawania przyczyny – które naruszają zasady panujące na portalu.

3. Administrator nie ma obowiązku odpowiadać na prowokacyjne posty czy wiadomości, może natomiast tymczasowo zbanować adres IP, by “ostudzić” zapały użytkownika.

III. Działania na portalu:

1. Kwestie sporne między użytkownikami serwisu geeknerd.pl rozstrzyga administracja. Nie należy podważać decyzji administratora – bezsensowna dyskusja może się zakończyć zablokowaniem adresu IP.

2. Administratorzy mają prawo do usuwania postów, komentarzy, tematów – bez podawania przyczyny – które naruszają zasady panujące na portalu.

3. Administrator nie ma obowiązku odpowiadać na prowokacyjne posty czy wiadomości, może natomiast tymczasowo zbanować adres IP, by “ostudzić” zapały użytkownika.

4. Pisz poprawnie stylistycznie, gramatycznie i ortograficznie.

5.Nie pisz dużymi literami, jeśli nie jest to konieczne.

6. Jeśli cytujesz jakiś tekst, to zawsze używaj znaków odpowiadających za cudzysłów – > czyli “a” ) i podawaj źródło (lub link).. Administracja nie odpowiada za naruszanie przez użytkowników praw autorskich cytowanych lub wklejanych publikacji. W razie niestosowania się do tego obostrzenia użytkownik może zostać ukarany upomnieniem lub zbanowaniem konta.

7. Używaj treściwych, precyzyjnych tematów w nagłówkach.

IV. Zakazy:

1. Nie należy umieszczać wypowiedzi, które: propagują środki odurzające (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.); obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego); obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego); zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

2. Zakaz reklamowania jakichkolwiek stron (i forów internetowych) zawierających podobną tematykę – bez zgody administratora serwisu. Zasada nie obowiązuje w przypadku reklam zewnętrznych lub komercyjnych, umieszczonych na portalu.

3. Na portalu zakazuje się spamowania oraz pisania postów nie na temat (Off Topic).

4. Komentarze niezgodne z regulaminem lub łamiące prawo należy raportować.

5. Wszelkie próby prowokacji, ośmieszania, naśmiewania się z innych religii, kultur, upodobań, np. muzycznych czy kulturalnych, na portalu będą karane.“Traktuj innych tak, jak sam chlałbyś być traktowany”.

6. Zabrania się używania nicków (czyli nazw profilu) w loginach nawiązujących (lub zawierających całe słowa i nazwy) do osób publicznych, polityków, hierarchów kościołów różnych wyznań etc. Próby działania pod takim loginem będą surowo karane poprzez banowanie IP. Wszelkie uwagi należy kierować bezpośrednio do operatora panelu z komentarzami, czyli do firmy FACEBOOK.

7. Zabrania się umieszczania ogłoszeń matrymonialnych, ofert towarzyskich oraz wszelkich propozycji dotyczących sponsoringu i prostytucji.

8. Zabrania się umieszczania linków do treści i mediów (obrazki/filmiki/pliki muzyczne) o tematyce pedofilii, zoofilii, nekrofilii i innych zjawisk powszechnie uznawanych za negatywne i niezgodne z polskim prawem. Zabrania się również nakłanianie innych użytkowników forum do opisanych powyżej zjawisk i dewiacji.

9. Zakaz umieszczania postów, w których nakłania się innych użytkowników do przekazywania lub przelewania pieniędzy, a także innych środków materialnych na podawane przez siebie konta. Wyjątek stanowią oferty i prośby organizacji charytatywnych: hospicja, szpitale organizacje humanitarne sprawdzone i pewne fundacje Administracja może zrobić wyjątek, jeśli dojdzie do sytuacji, gdy organizowana jest zbiórka funduszy i środków trwałych na leczenie chorego człowieka, lub organizowane jest wydarzenie kulturalno-artystyczne, mające na celu zbiórkę/aukcję funduszy w w/w celu.

10. Zabrania się podawania w postach i tematach linków zarobkowych, piramidek finansowych, linków referencyjnych i innych nieuczciwych propozycji.

11. Zabrania się umieszczania informacji i postów nakłaniających do aktywnego uczestnictwa w szeroko rozumianym pojęciu “sekt”. Zabrania się również podawania informacji służących werbowaniu potencjalnych, nowych członków, a także wyłudzaniu jakichkolwiek środków (trwałych i nietrwałych) od użytkowników portalu. Pojęcie “sekta” jest rozumiane według definicji polskiego prawa, a weryfikacja na portalu odbywa się na podstawie wykazu organizacji zakazanych przez polskie prawo.

V. Upload:

1. Nie jest dozwolone bezpośrednie uploadowanie plików zewnętrznych na portal (obrazki/pliki muzyczne/dokumenty itp.). Wyjątek stanowią publikacje blogowe.

2.Umieszczając w komentarzach link do jakichkolwiek treści zewnętrznych, należy zawsze umieszczać przypis pod każdym dodanym plikiem zawierający informacje o autorze (podpis, nazwa publikacji, adres strony www, ewentualnie miejsce powstania itp.). Wyjątek stanowią pliki własne, które użytkownik świadomie i za swoją zgodą umieszcza na portalu (zdjęcia, własne kompozycje, własne publikacje literackie itp.). Nieprzestrzeganie powyższych reguł będzie surowo karane.

UWAGA! Administracja serwisu geeknerd.pl nie odpowiada za treści umieszczane przez użytkowników. Przedstawione w serwisie opinie i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i tylko tak powinny być interpretowane. Nie popieramy czynów niezgodnych z polskim prawem. Aktywne korzystanie z zasobów i możliwości portalu stanowi potwierdzenie i akceptację powyższego regulaminu, a także niniejszego obostrzenia.